shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.724.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2017
Begindatum:1 februari 2017
Naam:Frituur Wim
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 2017
Adres van de zetel: Diestersteenweg z/n Stratenplan
3970 Leopoldsburg
Sinds 1 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 1 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Chatthong ,  Kingsai  Sinds 1 augustus 2020
Zaakvoerder Keyken ,  Kris  Sinds 1 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 7 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug