shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.731.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2017
Begindatum:22 februari 2017
Naam:JERJANY
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2017
Adres van de zetel: Rue de la Fontaine 60 Stratenplan
4670 Blégny
Sinds 22 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 22 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Goez ,  Janick  Sinds 22 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 maart 2017
BTW 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 maart 2017
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 maart 2017
BTW 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 maart 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  47.750 -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug