shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.749.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2018
Begindatum:22 februari 2017
Naam:Efacility
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2017
Adres van de zetel: Borsbeeksesteenweg 92-94 Stratenplan  bus B
2100 Antwerpen
Sinds 22 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 22 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder Aytaş ,  Haldun  Sinds 22 februari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Meensel ,  Eric  Sinds 14 juni 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug