shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.776.666
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2017
Begindatum:1 maart 2017
Naam:4m ENGINEERING-4m EUROPE (OA 2016)
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
Adres van de zetel: Cour Lemaire(Battice) 11 Stratenplan
4651 Herve
Sinds 1 maart 2017
Telefoonnummer:
087-77.64.70 Sinds 1 maart 2017(1)
Faxnummer:
087-69.35.30 Sinds 1 maart 2017(1)
E-mail:
pb@4m-europe.comSinds 1 maart 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Sinds 1 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Vennoot of lid 0464.339.592   Sinds 1 maart 2017
Vennoot of lid 0892.415.341   Sinds 1 maart 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 maart 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug