shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.866.144
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2017
Begindatum:27 februari 2017
Naam:COCOON GARDEN
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2017
Adres van de zetel: Rue des Hauts Tiennes 20 Stratenplan
1420 Braine-l'Alleud
Sinds 27 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Jonckheere ,  Xavier  Sinds 27 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 28 maart 2017
Vrijstelling
Sinds 28 maart 2017
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 maart 2017
Vrijstelling
Sinds 28 maart 2017
Algemeen schrijnwerk
Sinds 28 maart 2017
Vrijstelling
Sinds 28 maart 2017
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 28 maart 2017
Vrijstelling
Sinds 28 maart 2017
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 27 februari 2017
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 27 februari 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 februari 2017
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 27 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug