shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.559.757
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 2019
Begindatum:29 januari 2019
Naam:AW Management
Naam in het Frans, sinds 29 januari 2019
Afkorting: AWM
Naam in het Frans, sinds 29 januari 2019
Adres van de zetel: Rue la Ville 31 Stratenplan
4357 Donceel
Sinds 29 januari 2019
Telefoonnummer:
+32489392911 Sinds 12 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
audrey.warnant@hotmail.comSinds 12 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 29 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Warnant ,  Audrey  Sinds 29 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 29 januari 2019
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 29 januari 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 29 januari 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug