shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.486.592
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2019
Begindatum:22 februari 2019
Naam:CONSULTANCE PRODUCTION METALLIQUE
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2019
Afkorting: COPROM
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Liège 34 Stratenplan
4340 Awans
Sinds 22 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vandewalle ,  Frédéric  Sinds 22 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 5 maart 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 5 maart 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 maart 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 maart 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 maart 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 maart 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 5 maart 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 5 maart 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 5 maart 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 maart 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 5 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 22 februari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 10 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug