shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.678.515
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2019
Begindatum:28 februari 2019
Naam:TEMPORIS
Naam in het Frans, sinds 28 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Coquiamont (MER) 18 Stratenplan
4280 Hannut
Sinds 28 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Denis ,  Bénédicte  Sinds 28 februari 2019
Zaakvoerder (2) Itheimer ,  Rassin  Sinds 28 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  47.715  -  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 28 februari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 14 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug