shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.712.257
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2019
Begindatum:13 maart 2019
Naam:THIERRY ERNST
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2019
Adres van de zetel: Rue de la Résistance 7 Stratenplan
4840 Welkenraedt
Sinds 13 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Ernst ,  Thierry  Sinds 13 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 maart 2019
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 2 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 13 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug