shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.484.826
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2020
Begindatum:13 januari 2020
Naam:AZK AMENAGEMENT
Naam in het Frans, sinds 13 januari 2020
Adres van de zetel: Rue Paireuses(AMA) 1 Stratenplan
4540 Amay
Sinds 13 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Zennaro ,  Aurore  Sinds 13 januari 2020
Bestuurder Zukowski ,  Kevin  Sinds 13 januari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 februari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 13 januari 2020
BTW 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 13 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug