shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.823.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2021
Begindatum:5 januari 2021
Naam:DELLOT SEBASTIEN
Naam in het Frans, sinds 5 januari 2021
Adres van de zetel: Rue Houlteau 17 Stratenplan  bus 12
4650 Herve
Sinds 5 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Dellot ,  Sébastien  Sinds 5 januari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 5 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 januari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 januari 2021
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 januari 2021
BTW 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug