shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.679.506
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2021
Begindatum:5 maart 2021
Naam:EXPLOROC BELGIQUE
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2021
Adres van de zetel: Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 5 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
exploroc.com Sinds 5 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0759.850.686   Sinds 5 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger PATTE ,  EMMANUEL  (0759.850.686)   Sinds 5 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 mei 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  08.112  -  Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen
Sinds 5 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  08.112 -  Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen
Sinds 3 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug