shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.472.827
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 2021
Begindatum:22 maart 2021
Naam:ADA FISC
Naam in het Frans, sinds 22 maart 2021
Adres van de zetel: Rue Euragne(Sart-B.) 26 Stratenplan
5330 Assesse
Sinds 22 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
adafisc.srl@gmail.comSinds 22 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Adant ,  Antoine  Sinds 22 maart 2021
Bestuurder Adant ,  Romain  Sinds 22 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2021
 
 

Toelatingen

Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 1 juni 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 22 maart 2021
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 22 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug