shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.738.775
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 2021
Begindatum:14 april 2021
Naam:BEPLAN
Naam in het Frans, sinds 14 april 2021
Adres van de zetel: Bois de la Croix Claire 63 Stratenplan
4550 Nandrin
Sinds 14 april 2021
Telefoonnummer:
+32495949806 Sinds 14 april 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
beplan.info@gmail.comSinds 14 april 2021
beplan.info@gmail.comSinds 14 april 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Debatty ,  François-Julien  Sinds 14 april 2021
Bestuurder Huchant ,  Emilie  Sinds 14 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2021
 
Ruwbouw
Sinds 28 april 2021
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 14 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 28 april 2021
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 28 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 14 april 2021
BTW 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 14 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug