shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.823.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 2021
Begindatum:16 april 2021
Naam:CG Elec
Naam in het Frans, sinds 16 april 2021
Adres van de zetel: Rue Edouard Binamé(B.V.) 14 Stratenplan  bus B
5170 Profondeville
Sinds 16 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@cgelec.beSinds 16 april 2021
Webadres:
www.cgelec.be Sinds 16 april 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ciglia ,  Gauthier  Sinds 16 april 2021
Bestuurder Gaudin ,  Thomas  Sinds 16 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 16 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 16 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 23 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 16 april 2021
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 16 april 2021
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 16 april 2021
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 16 april 2021
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 16 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug