shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0806.219.062
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 2008
Begindatum:1 september 2008
Naam:Algemene bouwwerken Vanassche Koen
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2008
Adres van de zetel: Monseigneur Debrabanderestraat(O) 8 Stratenplan
8710 Wielsbeke
Sinds 1 september 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 september 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vanassche ,  Koen  Sinds 1 september 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2008
 
Ruwbouw
Sinds 1 oktober 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug