shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0818.884.589
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2009
Begindatum:24 september 2009
Naam:Algemene Groen Service Vervloet
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2009
Afkorting: AGSV
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2009
Adres van de zetel: Oude Dijkstraat 6 Stratenplan
3140 Keerbergen
Sinds 24 september 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vervloet ,  Bart  Sinds 24 september 2009
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 22 december 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 december 2009
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 22 december 2009
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 22 december 2009
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 22 december 2009
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 22 december 2009
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 22 december 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug