shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0820.097.782
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2009
Begindatum:27 oktober 2009
Naam:BEL-TUR GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 21 oktober 2009
Adres van de zetel: Krijgsbaan 90 Stratenplan
9140 Temse
Sinds 7 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 oktober 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Ugurlu ,  Kucur  Sinds 21 oktober 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 december 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 maart 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 28 december 2009
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 januari 2010
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 januari 2010
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 november 2009
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 13 januari 2010
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 13 januari 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 2 maart 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug