shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.043.128
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2010
Begindatum:7 januari 2010
Naam:De Ron, Paul
Sinds 7 januari 2010
Telefoonnummer:
0496/796167 Sinds 7 januari 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Ron ,  Paul  Sinds 7 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 7 januari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 7 januari 2010
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 7 januari 2010
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 januari 2010
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 7 januari 2010
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 7 januari 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug