shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0825.757.040
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 mei 2010
Begindatum:7 mei 2010
Naam:Bauwelinck, Boudewijn
Sinds 7 mei 2010
Telefoonnummer:
0497/58.40.99 Sinds 26 oktober 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@esbtemse.beSinds 26 oktober 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bauwelinck ,  Boudewijn  Sinds 7 mei 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 7 mei 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 mei 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 7 mei 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug