shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0829.945.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2010
Begindatum:28 september 2010
Naam:POULTRY-EXPRESS
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2010
Adres van de zetel: Leiestraat 76 Stratenplan
8792 Waregem
Sinds 28 september 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 september 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Naessens ,  Alain  Sinds 28 september 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 26 oktober 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 26 oktober 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  01.471  -  Kippenkwekerijen
Sinds 5 oktober 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 september 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug