shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.026.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 2010
Begindatum:10 november 2010
Naam:Bogaert, Gaelle
Sinds 10 november 2010
Telefoonnummer:
0476/68 71 72 Sinds 10 november 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gaellem@hotmail.comSinds 10 november 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bogaert ,  Gaelle  Sinds 10 november 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 10 november 2010
BTW 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 10 november 2010
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 10 november 2010
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 10 november 2010
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 10 november 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug