shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.407.073
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2011
Begindatum:2 februari 2011
Naam:Aannemingen Vinck
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2011
Adres van de zetel: Eikenstraat 259 Stratenplan
2840 Rumst
Sinds 2 februari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vermeiren ,  Lot  Sinds 1 juli 2015
Zaakvoerder (2) Vinck ,  Frans  Sinds 1 juli 2015
Zaakvoerder (2) Vinck ,  Ken  Sinds 2 februari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 februari 2011
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 2 februari 2011
Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 november 2020
Btw 2008  38.211  -  Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 1 november 2020
Btw 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 november 2020
Btw 2008  38.321  -  Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 1 november 2020
Btw 2008  38.329  -  Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 1 november 2020
Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 1 november 2020
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 2 februari 2011
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 4 augustus 2015
Btw 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 4 augustus 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 februari 2011
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 4 augustus 2015
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 2 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug