shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.438.682
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 2011
Begindatum:18 oktober 2011
Naam:A&D
Naam in het Nederlands, sinds 18 oktober 2011
Adres van de zetel: Boeyenstraat 23 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 9 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 februari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Andruszkiewicz ,  Anna  Sinds 18 oktober 2011
Zaakvoerder (2) Andruszkiewicz ,  Ireneusz  Sinds 18 oktober 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.788  -  Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 november 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 oktober 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug