shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0860.062.376
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2003
Begindatum:1 augustus 2003
Naam:Robyns, Geert
Sinds 1 augustus 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Robyns ,  Geert  Sinds 1 augustus 2003
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Leurhandel
Sinds 26 augustus 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 26 augustus 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 14 mei 2008
BTW 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 30 december 2014
BTW 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  01.240  -  Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  01.472  -  Productie van eieren van pluimvee
Sinds 26 augustus 2020
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 30 december 2014
BTW 2008  46.311  -  Groothandel in consumptieaardappelen
Sinds 26 augustus 2020
BTW 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 26 augustus 2020
BTW 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 30 maart 2017
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 30 maart 2017
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 30 maart 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  02.100 -  Bosbouw
Sinds 1 januari 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug