shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.235.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 2006
Begindatum:15 november 2006
Naam:Vanaerdewegh, Bart
Sinds 15 november 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vanaerdewegh ,  Bart  Sinds 15 november 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Fietsmecanicien
Sinds 15 november 2006
 
Bromfietsmecanicien
Sinds 15 november 2006
 
Motorfietsmecanicien
Sinds 15 november 2006
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 15 november 2006
 
Garagehouder hersteller
Sinds 15 november 2006
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 15 november 2006
 
Carrossier-hersteller
Sinds 15 november 2006
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 15 november 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 november 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug