shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.722.564
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2007
Begindatum:26 november 2007
Naam:SAJEA Tax, Audit & Accountancy
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2016
Afkorting: SAJEA
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2016
Adres van de zetel: Louizalaan 65   bus 11
1050 Elsene
Sinds 3 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.sajea.be Sinds 5 augustus 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Saucez ,  Jean  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 8 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 8 september 2016
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 8 september 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 26 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 1 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug