shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.567.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2008
Begindatum:1 april 2008
Naam:Lievens, Klaas
Sinds 1 april 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Lievens ,  Klaas  Sinds 1 april 2008
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 3 oktober 2013
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 3 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug