shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.908.124
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2008
Begindatum:1 april 2008
Naam:Verfaillie, Björn
Sinds 1 april 2008
Telefoonnummer:
0471/327620 Sinds 1 april 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
larbreparket@telenet.beSinds 1 april 2008(1)
Webadres:
www.larbre.be Sinds 1 april 2008(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Verfaillie ,  Björn  Sinds 1 april 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2008
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug