shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0898.627.893
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2008
Begindatum:1 juli 2008
Naam:Martens, Paul
Sinds 1 juli 2008
Telefoonnummer:
089/464926 Sinds 1 juli 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Martens ,  Paul  Sinds 1 juli 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2008
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug