shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.933.692
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 maart 2024
Begindatum:26 november 1986
Naam:IN HET HOEKJE
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 1986
Adres van de zetel: Monseigneur Ladeuzeplein 1
3000 Leuven
Sinds 22 juni 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 november 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Smeets ,  Frederik  Sinds 22 juni 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verraes ,  Michiel  Sinds 14 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 oktober 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 1996
 
Detail handel
Sinds 1 oktober 1996
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 10 augustus 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 10 augustus 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 1 oktober 2023
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug