shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.846.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 mei 2024
Begindatum:13 augustus 1987
Naam:EUROMERCERIE
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2014
Adres van de zetel: Kolmenstraat 1
3570 Alken
Sinds 7 mei 1996
Telefoonnummer:
011596666 Sinds 7 mei 1996(1)
Faxnummer:
011596600 Sinds 7 mei 1996(1)
E-mail:
ddp@euromercerie.comSinds 7 mei 1996(1)
Webadres:
www.euromercerie.com Sinds 7 mei 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 augustus 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Janssens ,  Greta  Sinds 18 juni 2004
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hanssen ,  Kristien  Sinds 7 mei 2024
Curator (aanstelling door rechtbanken) Pâquet ,  Tanguy  Sinds 7 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.411  -  Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
Sinds 19 december 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.412 -  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 940.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug