shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0433.024.826
Status:Stopgezet
Sinds 15 november 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 15 november 2023
Begindatum:15 januari 1988
Naam:VLAAMSE SCHELPDIER- EN VISCOÖPERATIE
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2009
Afkorting: VSVC
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2009
Adres van de zetel: Kaaiplein 2   bus 0011
8620 Nieuwpoort
Sinds 27 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 juli 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Couwyzer ,  Jan  Sinds 27 juli 2009
Bestuurder Hennaert ,  Johan  Sinds 27 juli 2009
Bestuurder Huyghebaert ,  Danny  Sinds 5 februari 2013
Gedelegeerd bestuurder Huyghebaert ,  Danny  Sinds 5 februari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 november 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 22.500,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sinds 1 januari 2020 gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug