shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0450.472.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1993
Begindatum:1 juli 1993
Naam:ArcelorMittal Construction Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2009
Adres van de zetel: Lammerdries 8 Stratenplan
2440 Geel
Extra adresinfo: Zoning Ind.Geel-West Z4
Sinds 13 juni 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder HUIJGEN ,  JACOBUS  Sinds 23 mei 2019
Bestuurder Kennel ,  Jean-Christophe  Sinds 30 juni 2010
Vaste vertegenwoordiger De Rue ,  Stefaan  Sinds 30 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1993
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.741  -  Groothandel in ijzerwaren
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.502 -  Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 11.695.898 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0439.397.231 (LUXMETALL BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2009
0448.500.185 (HAIRONVILLE METALPROFIL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2009
0422.997.994 (AMPLI Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2010
0475.222.202 (UCI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2010
0450.452.261 (INDUSTRIEBOUW)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.452.261 (INDUSTRIEBOUW)   sinds 19 januari 1999
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug