shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0454.832.802
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 1995
Begindatum:23 maart 1995
Naam:GAENS R.N.W.
Naam in het Nederlands, sinds 23 maart 1995
Adres van de zetel: Steenweg Vrolingen 21 Stratenplan
3830 Wellen
Sinds 28 september 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 maart 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Gaens ,  Roger  Sinds 23 maart 1995
Zaakvoerder (2) Gaens ,  Willem  Sinds 12 december 1997
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 24 oktober 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 1996
 
Detail handel
Sinds 24 oktober 1996
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug