shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0458.952.233
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 1996
Begindatum:7 oktober 1996
Naam:ALGEMENE DAK- EN BOUWWERKEN DEBRABANDERE
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 1996
Adres van de zetel: Rijmsnoerstraat(Bis) 4
8501 Kortrijk
Sinds 4 september 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 oktober 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Debrabandere ,  Bjorn  Sinds 7 oktober 1996
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 2 oktober 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2008
Vrijstelling
Sinds 14 oktober 2008
Ruwbouw
Sinds 14 oktober 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 april 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 27 april 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 27 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug