shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0463.564.681
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 1998
Begindatum:15 juni 1998
Naam:TOITURES PANO
Naam in het Frans, sinds 4 juni 1998
Adres van de zetel: Vilvoordsesteenweg 80 Stratenplan  bus 4
1120 Brussel
Sinds 17 februari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 juni 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bouchlis ,  Panayoti  Sinds 15 juni 1998
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 16 september 1998
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 16 september 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 1998
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 2 juni 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 januari 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 2 juni 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug