shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0475.574.568
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 2001
Begindatum:5 september 2001
Naam:TOP-BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 27 augustus 2001
Adres van de zetel: Stenenkruis 11 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 1 mei 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 augustus 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vanryckeghem ,  Rudi  Sinds 5 september 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 24 september 2001
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 24 september 2001
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 24 september 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 april 2002
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug