shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0525.669.229
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2013
Begindatum:10 februari 2013
Naam:LAAN THAI
Naam in het Nederlands, sinds 10 februari 2013
Adres van de zetel: Hoogeind 96
2940 Stabroek
Sinds 1 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 10 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Discart ,  Surin  Sinds 10 februari 2013
Zaakvoerder Phangrathok ,  Sangduan  Sinds 10 februari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 29 juni 2022
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 29 juni 2022
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 29 juni 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug