shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0556.930.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 2014
Begindatum:29 juli 2014
Naam:TeyeME
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 2014
Adres van de zetel: Kruiningenstraat 6-8
2100 Antwerpen
Sinds 29 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Stickens ,  Didier  Sinds 29 juli 2014
Gedelegeerd bestuurder Stickens ,  Didier  Sinds 24 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 25 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 29 juli 2014
Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 29 juli 2014
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 29 juli 2014
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 29 juli 2014
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 29 juli 2014
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 29 juli 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 22 november 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.700.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 juli 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug