shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.570.691
Status:Stopgezet
Sinds 10 januari 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 10 januari 2023
Begindatum:2 oktober 2014
Naam:The Cloud Studio
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 2014
Adres van de zetel: Wiedauwkaai 23   bus A
9000 Gent
Sinds 23 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Hamerlinck ,  Jonas  (0534.700.820)   Sinds 2 oktober 2014
Zaakvoerder (2)0534.700.820   Sinds 2 oktober 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vander Stuyft ,  Koen  Sinds 23 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  79.110  -  Reisbureaus
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  79.120  -  Reisorganisatoren
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  79.901  -  Toeristische informatiediensten
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "10 januari 2023".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug