shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.753.013
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 2014
Begindatum:7 oktober 2014
Naam:Roxor Studios
Naam in het Nederlands, sinds 7 oktober 2014
Adres van de zetel: Ambachtenlaan 8
3294 Diest
Sinds 7 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0473.948.037   Sinds 12 juni 2023
Bestuurder 0671.695.603   Sinds 12 juni 2023
Vaste vertegenwoordiger Commers ,  David  (0473.948.037)   Sinds 12 juni 2023
Vaste vertegenwoordiger Engelen ,  Glenn  (0671.695.603)   Sinds 12 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 6 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 7 oktober 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 mei 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

0550.600.011 (EpicBrands)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 maart 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug