shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0627.663.442
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 maart 2015
Begindatum:27 maart 2015
Naam:SKYGGE
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2015
Adres van de zetel: Keerstraat 46
1500 Halle
Sinds 27 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Casters ,  An  Sinds 1 februari 2017
Zaakvoerder (2) Lories ,  Gunter  Sinds 27 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.471  -  Groothandel in huismeubilair
Sinds 1 april 2015
Btw 2008  46.473  -  Groothandel in verlichtingsapparatuur
Sinds 1 april 2015
Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2015
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.299 -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 19 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug