shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0646.811.242
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2016
Begindatum:20 januari 2016
Naam:C&T Consulting
Naam in het Nederlands, sinds 20 januari 2016
Adres van de zetel: Dom Verhaegenstraat 19
1880 Kapelle-op-den-Bos
Sinds 20 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 20 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Christiaens ,  Tom  Sinds 20 januari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 20 januari 2016
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 20 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug