shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.872.788
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2016
Begindatum:22 februari 2016
Naam:DEPRAETERE PIPING CONSTRUCTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2016
Afkorting: D.P.C.
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2016
Adres van de zetel: Heestertstraat 23 Stratenplan
8582 Avelgem
Sinds 22 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Depraetere ,  Jessy  Sinds 22 februari 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 22 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 22 februari 2016
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 april 2018
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 22 februari 2016
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 22 februari 2016
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 22 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug