shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0649.565.448
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2016
Begindatum:1 maart 2016
Naam:Szajber, Dariusz
Sinds 1 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Szajber ,  Dariusz  Sinds 1 maart 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2016
Vrijstelling
Sinds 1 maart 2016
Ruwbouw
Sinds 1 maart 2016
Vrijstelling
Sinds 1 maart 2016
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 maart 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug