shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0651.963.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 2016
Begindatum:15 april 2016
Naam:NICK BALCAEN
Naam in het Nederlands, sinds 15 april 2016
Adres van de zetel: Omer Mullielaan 23 Stratenplan
8560 Wevelgem
Sinds 15 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Parmentier ,  Nele  Sinds 4 mei 2020
Zaakvoerder (2) Balcaen ,  Nick  Sinds 15 april 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 mei 2016
 
Ruwbouw
Sinds 26 mei 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 juli 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 november 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 mei 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 mei 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 april 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 15 april 2016
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 15 april 2016
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 april 2016
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 15 april 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 24 november 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug