shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0666.675.456
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2024
Begindatum:25 november 2016
Naam:Medcezir
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2016
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 oktober 2021
Adres van de zetel: Celestijnenlaan 81   bus 14
3001 Leuven
Sinds 25 november 2016

Doorgehaald adres sinds 8 januari 2018(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 25 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Suvermez ,  Gülsüm  Sinds 25 november 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tirmarche ,  Winny  Sinds 7 maart 2024
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vanstipelen ,  Karl  Sinds 7 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 november 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug