shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0671.825.958
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 maart 2024
Begindatum:24 februari 2017
Naam:Group Se7ven
Naam in het Nederlands, sinds 24 februari 2017
Adres van de zetel: Sint-Jorislaan 102   bus 4
3540 Herk-de-Stad
Sinds 12 april 2019

Doorgehaald adres sinds 1 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 24 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Rutten ,  Kristof  Sinds 24 februari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schruers ,  Patrick  Sinds 14 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 maart 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 maart 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 21 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 februari 2017
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 24 februari 2017
Btw 2008  47.770  -  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 februari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug