shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0674.440.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2017
Begindatum:12 april 2017
Naam:Nols, Alain
Sinds 12 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Nols ,  Alain  Sinds 12 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
Ruwbouw
Sinds 12 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 december 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 12 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 april 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug